DU HỌC Hàn Quốc

CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ

14:18 - 20/03/2019
Ngoài những giờ học tập thú vị trên lớp thì học sinh của HANA còn được tổ chức tham gia các hoạt động ngoại khoá:   
Scroll