DU HỌC Hàn Quốc

CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ

Các lần hoạt động ngoại khoá 2018

14:18 - 20/03/2019

Ngoài những giờ học tập thú vị trên lớp thì học sinh của HANA còn được tổ chức tham gia các hoạt động ngoại khoá:   

 

Tổ chức tham gia đá bóng

   

Tổ chức liên hoan tiễn các bạn học sinh

 

Tổ chức gặp mặt học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc

 

Tổ chức cho học sinh đi thăm quan

Scroll